• บ้านริมน้ำ วังน้ำเขียว ยินดีต้อนรับ บ้านริมน้ำ วังน้ำเขียว ยินดีต้อนรับ
  • เรามีกิจกรรมให้ท่านเล่นมากมาย เรามีกิจกรรมให้ท่านเล่นมากมาย
  • กิจกรรม เล่นวินเซิร์ฟ กิจกรรม เล่นวินเซิร์ฟ
  • กิจกรรม พายเรือแคนนู กิจกรรม พายเรือแคนนู
  • ภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
  • บ้านริมน้ำ วังน้ำเขียว บ้านริมน้ำ วังน้ำเขียว
  • บ้านริมน้ำ วังน้ำเขียว บ้านริมน้ำ วังน้ำเขียว

บ้านริมน้ำรีสอร์ท วังน้ำเขียวเชิญท่านมาสัมผัสกับ

บรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายกับธรรมชาต

ิเหนือเขื่อนลำพระเพลิงและขุนเขาท่าน

จะได้รับความเพลิดเพลินกับบริการที่มอบให้อาท

ิเช่น พายเรือ,เรือเร็ว,เรือใบ,วินเซิร์ฟ,เจ็ตสกี,

นั้งแพชมเขื่อน และตกปลา

(ห่างจากตัวอำเภอวังน้ำเขียว

ประมาณ 18 กม. เท่าน้ัน)